Egypten : imperialism och revolution*

Berque, Jacques

Egypten : imperialism och revolution*

Berque, Jacques

Alhambra
Inb/tråd (Furulund, 1995)
724
100587

Detta verk om Egypten från ca 1870 till 1952 är ett av de mest betydande som skrivits om ett utomeuropeiskt lands utveckling, alltfrån imperialismens glansdagar fram till avkolonialiseringens början, "tredje världens" födelse. Det börjar då Suez-kanalen invigs och slutar det år kung Faruq störtas och en grupp reformvänliga officerare tar makten. Övers Ingvar Rydberg.
Förlagsny

230 kr
Köp