Borgerskabets reformer og marxismen. Om borgerlige og socialistiske strategier i det 20. århundrede.

Hviid Nielsen, Torben

Borgerskabets reformer og marxismen. Om borgerlige og socialistiske strategier i det 20. århundrede.

Hviid Nielsen, Torben

paxmodtryk
Limhäftad (Viborg, 1977)
200
100958

En marxistisk analys av efterkrigstidens nordeuropeiska kapitalism.
Gott skick
Lite anteckn. och några understrykningar.

125 kr
Köp
;