Psaltaren, i ny översättning*

Psaltaren, i ny översättning*

Verbum
Dekorerat pappband (Uddevalla, 1996)
239
106591

Bibelkommissionens provöversättning.
Förlagsny

90 kr
Köp
;