Mot framtiden på gamla spår? Regionala intressegrupper och beslutsprocesser kring kustjärnvägarna i Norrland under 1900-talet*

Andersson, Fredrik

Mot framtiden på gamla spår? Regionala intressegrupper och beslutsprocesser kring kustjärnvägarna i Norrland under 1900-talet*

Andersson, Fredrik

Umeå Universitet
Häftad (Umeå, 2004)
262
108082

Doktorsavhandling.
Nära nyskick
Personlig dedikation från författaren titelsidan.

150 kr
Köp
;