Samhällsforskning kring historiska problem. Uppsatser tillägnade professor Gustaf Utterström

Björklund, Jörgen, Gaunitz, Sven och Lundberg, Ove (red.)

Samhällsforskning kring historiska problem. Uppsatser tillägnade professor Gustaf Utterström

Björklund, Jörgen, Gaunitz, Sven och Lundberg, Ove (red.)

Umeå universitet. Avd. för ekonomisk historia
Hft med skyddsomslag (Umeå, 1977)
208
503153

Alla Uppsatserna berör Norrland och den norrländska ekonomin. Några exempel: Sten-Ove Bergström om kolonisationen på kronoparkerna, Mauritz Nyström Handelsflotta och sjöfart i norr och mellersta Norrland under 1800-talet, Inez Egerblad Byn ...
Förlagsny

110 kr
Köp