Holmöns gårdar 1539-1903. Från jordebok till laga skifte

Wikström, Hans

Holmöns gårdar 1539-1903. Från jordebok till laga skifte

Wikström, Hans

Båtmuseets vänner
Spiralblocksbunden (Umeå, 0000)
48
503822

Skrifter utgivna vid Holmöns båtmuseum nr 3. Ill. mestadels med kartor.
Förlagsny

250 kr
Köp
;