Dagböcker 1914-1923. Samlade skrifter*

Kafka, Franz

Dagböcker 1914-1923. Samlade skrifter*

Kafka, Franz

Bakhåll
Inb tråd med skyddsomslag (Ungern, 2008)
285
506175

Kafkas sätt att använda sin dagbok som en blandning av dagbok och litterärt skissblock gör hans dagböcker till en mycket brokig samling av novell- och romanutkast, själviakttagelser, reflexioner kring skrivandet och dess villkor, referat av drömmar, kommentarer till böcker, föredrag och teaterföreställningar m.m. Denna volym är den sista av tre dagboksvolymer och innehåller, i nyöversättning, Kafkas dagboksanteckningar under perioden 1914-1923. Översättning och kommentarer av Hans Blomqvist och Erik Ågren.
Förlagsny

200 kr
Köp