"Tidens stora fuga" - exemplet Beethoven och sju dikter

Bahro, Rudolf

"Tidens stora fuga" - exemplet Beethoven och sju dikter

Bahro, Rudolf

Bokomotiv
Hft/trådbunden (Lund, 1980)
100
506486

Ou. Genom att visa hur Beethoven konstnärligt och mänskligt övervann sin djupa kris åren efter Wienkongressen 1815 vill Rudolf Bahro konfrontera oss med ett moraliskt "exempel" på hur motståndet hålls levande i en tid då de nödvändiga omvälvningarna av människans villkor inte är möjliga. Boken är ett förarbete till Bahros stora verk "Alternativet - Till kritiken av den reellt existerande socialismen". Övers Horace Engdahl.
Gott skick
Hundöron eftersättsblad.

90 kr
Köp
;