Vinden kring tornet. Mao Tse-tung och den kinesiska revolutionen 1949-1975

Suyin, Han

Vinden kring tornet. Mao Tse-tung och den kinesiska revolutionen 1949-1975

Suyin, Han

P. A. Norstedt & söners förlags
Inb med skyddsomslag (Stockholm, 1980)
409
514690

Det stora språnget, tvisten med Sovjet, kriget mot Indien, kulturrevolutionen, Liu Shao-chis fall, med mera. Översättning Magnus K:son Lindberg.
Mycket gott skick
Små revor i skyddsomslag.

150 kr
Köp