Den svenska människan. Avhandling med illustrationer av författaren *

Vikström, Birger

Den svenska människan. Avhandling med illustrationer av författaren *

Vikström, Birger

Två förläggare bokförlag
Hft/trådbunden (Umeå, 1986)
91
524354

Här har Birger Vikström med text och bidd gjort ett panoptikon i miniatyr av svenska människotyper. Ett tecken på hans gravallvarighet och beska ironi är att han kallar boken för sin ¨avhandling¨.
Gott skick
Namn och tillönskan på sidan före titelbladet.

75 kr
Köp