3 x Karl Östman - arbetaren och författaren (1876-1953)

Östman, Karl

3 x Karl Östman - arbetaren och författaren (1876-1953)

Östman, Karl

A&O Böcker
Häfte (Växjö, 2003)
37
526292

Häftet innehållet tre skönlitterära och självbiografiska texter. Kort förord och en kort biografi av Dag Ståhle respektive Sven Bodin från Karl Östman Sällskapet. ISBN 919745091x
Gott skick

55 kr
Köp