Två år, åtta månader och tjugoåtta nätter

Rushdie, Salman

Två år, åtta månader och tjugoåtta nätter

Rushdie, Salman

Albert Bonniers Förlag
Plastband (Finland, 2016)
379
534898

Översättning Peter Kihl.
Förlagsny

150 kr
Köp