Valda verk. Band IV

Tse-tung, Mao (Mao Zedong)

Valda verk. Band IV

Tse-tung, Mao (Mao Zedong)

Oktober
Inb/tråd (Göteborg, 1973)
435
539896

Ur innehållet: Läget och vår politik efter segern i försvarskriget mot Japan; Några synpunkter till värderingen av det nuvarande internationella läget; Samtal med den amerikanska korrespondenten Anna Louise Strong; Den demokratiska rörelsen i armén; Folkets demokratiska diktatur; Den idealistiska historieuppfattningens bankrutt. Ingen översättare angiven.
Gott skick
Understrykningar i texten med svart penna på sida 22. Ägarsignatur på försättsblad.

90 kr
Köp