Valda verk av Mao Tse-tung band V

Tse-tung, Mao (Mao ZeDong)

Valda verk av Mao Tse-tung band V

Tse-tung, Mao (Mao ZeDong)

Oktoberförlaget
Inb/tråd (Stockholm, 2019)
494
540773

Varför ger Oktoberförlaget ut femte bandet av Mao Tse-tung på nytt? Orsaken är att det är mycket svårt att hitta antikvariska exemplar av detta band. Det är betydligt lättare att hitta de fyra tidigare utgivna banden. Troligen tryckte det gamla Oktoberförlaget 1981, som redan då hade stora ekonomiska problem, en liten upplaga. Förlaget gick senare i konkurs.Det femte bandet utgavs i Kina mars 1977. Förmodligen hade arbetet med det femte bandet inletts betydligt tidigare, eventuellt redan när Mao levde. Femte bandet är självfallet lika viktigt som de övriga banden (se Utgivarnas förord).Det finns ytterligare icke-auktoriserade band, sex till nio, på nätet. I många fall publicerades dessa texter under kulturrevolutionen, men det är inte helt lätt att bestämma deras autenticitet. Det är fullt möjligt att Oktoberförlaget också kommer att ge ut dessa band.Oktoberförlagets redaktionskommitté. Artiklarna går i tiden från Det kinesiska folket har rest sig!(1949) fram till Alla reaktionärer är papperstigrar (18 nov 1957). Översättning Nils G. och Marika Holmberg.
Förlagsny

200 kr
Köp
;