21 berättelser

Claesson, Stig

21 berättelser

Claesson, Stig

Bo Cavefors Bokförlag
Hft, s k danskt band (Uddevalla, 1968)
75
542261

Med teckningar av författaren. O.u.

Gott skick
Ngt solblekt rygg.

125 kr
Köp