Moraliska småskrifter

Leopardi, Giacomo

Moraliska småskrifter

Leopardi, Giacomo

Celander
Hft tråd, s k danskt band (Lund, 2015)
255
545018

Översättning och efterord: Gustav Sjöberg.

Moraliska småskrifter (på italienska Operette morali) är utan tvekan Leopardis mest heterogena och svårbestämbara verk och föreligger här för första gången i svensk översättning. De författades till största delen 1824, men ytterligare dialoger tillkom ända fram till den slutgiltiga utgåvan 1832.

Boken består av tjugofyra täta prosa­texter, varav sjutton i dialogform. Vi får bekanta oss med historiska personer som Plotinos och Kopernikus, men även med månen och jorden, solen och naturen, liksom med mytologiska gestalter som Atlas och Prometeus. Umgänget med dessa storheter är dock allt annat än vördnadsfullt. Leopardi skrev själv i en anteckning att han avsåg att ge en komisk gestaltning åt det som traditionellt behandlats i trage­dins form. Med den italienska poeten Andrea Zanzottos formulering kan man tala om ett mästerverk av svart humor. Denna komiska grundton samexisterar ledigt med begreppsliga utläggningar, renodlat poetiska inslag (”De dödas kör”, kanske Leopardis allra vackraste dikt) och mytologiska sagor som den inledande ”Män­niskosläktets historia” – inget mindre än en skapelseberättelse på tvärs mot kristendomens föreställning om ett syndafall.

Förlagsny

200 kr
Köp