Avslagsmaskinen : byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring

Altermark, Niklas

Avslagsmaskinen : byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring

Altermark, Niklas

Verbal förlag
Hft, s k danskt band (Stockholm, 2020)
153
545302

Förlagsny

175 kr
Köp