Delat rum på Kammakaregatan *

Krusenstjerna, Agnes von

Delat rum på Kammakaregatan *

Krusenstjerna, Agnes von

Svalan/Bonniers
Inb/tråd (Stockholm, 1945)
285
545578

Gott skick
Fläck på framsidan, se bild.

65 kr
Köp