Gruva

Lidman, Sara & Uhrbom, Odd (bild)

Gruva

Lidman, Sara & Uhrbom, Odd (bild)

Aldus/Bonniers
Pocket (Stockholm, 1969)
190
545915

Första upplagan 1968. Den här upplagan utökad. Omslagsfoto Odd Uhrbom.

Gott skick
Tidigare ägares namn på försättsblad.

90 kr
Köp