Mao Tse-tungs dikter i urval

Tse-tung, Mao

Mao Tse-tungs dikter i urval

Tse-tung, Mao

Tidskriften Clarté
Hft/trådbunden (Stockholm, 1969)
63
547037

Svensk tolkning av Jan Ingvar Löfstedt och Ulf Oldberg. Introduktion av Mao Tse-tung och kommentar från översättaren Ulf Oldberg.

Dikterna förekommer även i orginal, både skrivna med tecken och med bokstäver. Dikterna kompletteras även med en kortfattad biografi över Mao Tse-tung.

Från baksidestexten: "Bakom den svenska tolkningen av dessa tio dikter av Mao Tse-tung ligger ett omfattande arbete. Dikterna har först översatts ord för ord från kinesiskan och sedan efter noggranna jämförelser med engelska och tyska versioner slutligen fått sin svenska form.

Ulf Oldbergs ambition har varit att "bevara orginalets mer direkta, impressionistiska karaktär, där varje bild och intryck står mer självständigt, vilande, som en del av helheten"."

Hyggligt skick

Tidigare ägarsignatur skriven med tuschpenna på omslaget. Omslaget håller även på att lossna från bokryggen. Inlagan är dock i gott skick.


60 kr
Köp