Marx-Engels i kamp

Marx, Karl & Engels, Friedrich

Marx-Engels i kamp

Marx, Karl & Engels, Friedrich

Proletärkultur
Inb/tråd (Göteborg, 1972)
327
547831

Innehåll: Kommunisternas Förbund (1850), Karl Marx Lön Pris och Profit (1865), Karl Marx Lönearbete och Kapital (1849), Marx & Engels Kritik av Gotha-programmet, Friedrich Engels I bostadsfrågan, Friedrich Engels Utdrag ur "De arbetande klassernas läge i England".

Förord av Frank Baude 1972.

Förlagsny

150 kr
Köp