Rusta för fred, rädda livet : kvinnor och fredskamp

Rusta för fred, rädda livet : kvinnor och fredskamp

Gidlunds
Häftad (Stockholm, 1979)
269
550468

Här finns samlade flertalet av de föredrag som hölls på ett kunskapsseminarium som föreningen Kvinnokultur ordnade hösten 1978. Redaktör Maria Bergom-Larsen; ill m teckningar av Lena Cronquist och foton av Johanna Hald. Bland de medverkande märks Wilhelm Agrell, Eva Moberg, Marit Paulsen, Ulla Torpe, Maj Wechselmann m fl.

Gott skick
Spridda understrykningar och några anteckningar i marginalen. Namnteckning på smutstitelblad.

75 kr
Köp