Samlade skrifter I-V

Andersson, Dan

Samlade skrifter I-V

Andersson, Dan

Tidens Förlag
Inb utan skyddsomslag (Stockholm, 1938)
1470
550537

Band I, Kolarhistorier (Kolarhistorier; Berättelserna i Kolvaktarens visor och i Det kallas vidskepelse), Inledande essay av Torsten Fogelqvist: 255 s

Band II, Visor och ballader (Kolvaktarens visor; Dikterna i det kallas vidskepelse; Svarta ballader; Efterlämnade dikter; Baudelaireöversättningar): 243 s.

Band III, Romaner (De tre hemlösa; David Ramms arv): 356 s.

Band IV, Posthuma noveller (Korta historier; Efterlämnade noveller; Chi-mo-ka-ma; Litteraturkritik) : 387 s.

Band V, Efterskörd, urval och förord av Alf Ahlberg: 229 s.

Mycket gott skick

400 kr
Köp