Frågan om staten

Röda Fanan

Frågan om staten

Röda Fanan

Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna
Häfte - Brochure - Booklet (Göteborg, 1969)
40
551553

Ur Mera om meningsskiljaktigheterna mellan kamrat Togliatti och oss - Några av Leninismens viktiga problem i världen av i dag - (Redaktionell artikel i Röda Fanan den 4 mars 1963).

Gott skick

Tidigare ägares namn på framsidan och understrykningar med tuscpenna i broschyren. Skrynkligt på omslagets baksida.


50 kr
Köp