Pedagogik
Mer om hundra språk90 krKöp
Skola i fosterland. En bok om skolan av Socialistiska skolarbetare *75 krKöp
Om svenska uppfostringsväsendetAlmqvist, Carl Jonas Love175 krKöp
Segregation och svensk skola. En studie av utbildning, klass och boendeArnman, Göran & Jönsson, Ingrid90 krKöp
Skola, språk och storstad. En antologi om språkutveckling och skolans villkor i det mångkulturella urbana rummetAxelsson, Monica / Bunar, Nihad (red.)150 krKöp
An outline of Piaget´s Developmental Psychology for students and teachersBeard, Ruth M. 70 krKöp
Barn. Om utveckling och uppfostran de första sex årenBrazelton, T. Berry140 krKöp
Vygotskij och pedagogiken Bråten, Ivar (redaktör)100 krKöp
Kulturell kamp för frihetFreire, Paulo60 krKöp
Piaget i praktiken. Att utveckla barns tänkandeFurth, Hans G. & Wachs, Harry80 krKöp
Exemplet Reggio Emilia. Pedagogik för demokrati och lokal utvecklingGrut, Katarina (redaktör)70 krKöp
Växa för livet. Waldorfpedagogik - en fortbildningsmodellHellström, Esbjörn125 krKöp
Bildningsarbetarinternationalen i Sverige. En studie av försök att organisera socialistiska och kommunistiska lärare i Sverige 1920-1940Kallós, Daniel80 krKöp
Lärarna. Om utövarna av en svår konstLagerberg, Hans190 krKöp
Pedagogikens historiaLandquist, John80 krKöp
Pedagogikens historia*Landquist, John130 krKöp
Hets! En bok om skolanLiedman, Sven-Eric110 krKöp
Conscientious objections. Stirring up trouble about language, technology and educationPostman, Neil125 krKöp
Ett barn har hundra språk. Om skapande pedagogik på de kommunala daghemen i Reggio Emilia, ItalienWallin, Karin & Mächel, Ingela & Barsotti, Anna80 krKöp
Barnens marknad: Berättelser från den fria skolan*Ågerup, Karl150 krKöp
Genrer
Bläddra bland böckerna i våra kategorier.