Skick

Skicket på Mingus böcker graderas enligt följande tabell. Alla avvikelser från normalskick anges för respektive bok.
 • Nyskick
  • ("Mint") Boken är i samma skick som när den lämnade tryckeriet.
 • Nära nyskick
  • ("Excellent") Boken är av allt att döma oläst och har inga defekter, men genom normal hantering har den tappat lite i yttre glans.
 • Mycket gott skick
  • ("Very Good") Boken har lästs och hanterats med stor aktsamhet. Enstaka smärre defekter, som ägarsignatur och glesa blyertsunderstrykningar, noteras.
 • Gott skick
  • ("Good") Normaltillståndet för läst bok utan allvarliga brister. Mindre defekter noteras.
 • Hyggligt skick
  • ("Fair") Här får vi förvänta oss enstaka allvarliga defekter, t.ex. fula under-/överstrykningar och anteckningar, trasiga försätts, revor i omslag, lösa bind etc, som noggrant beskrivs.
 • Dåligt skick
  • ("Poor") Texten är komplett och fullt läsbar. Boken utgör inget omedelbart hot mot folkhälsan.
 • Förlagsny

Tillbaka Se även kvalitetsnorm för skivor