Old folklore in Swedish modern

Wallin, Bengt-Arne

Old folklore in Swedish modern

Wallin, Bengt-Arne

LP
DUX DRY 700 
1962
1960-tal
1000501286
Vinyl Mycket gott skick
Ej utvikningskonvolut, som originalutgåvan. Sticker framsidan.

En milstolpe i den svenska jazzen. Wallin var först med att arrangera folkmusik för jazzorkester och han kom att få många efterföljare. I orkestern sitter stora delar av den dåvarande jazzeliten. På konvolutets baksida två texter av Carl-Erik Lindgren; den ena ett samtal med Ulf Peder Olrog, den andra en genomgång av låtarna.

7 spår; speltid ca 37 min.

  1. Vallåt/Den första gång i världen jag dina ögon såg/Visa från Leksand
  2. Kristallen den fina/Näckens polska
  3. Ack Värmeland du sköna
  4. Pekkos-Pers brudmarsch
  1. Vallåt/Folklig visa från Karleby-nejden/Uti vår hage
  2. Som stjärnan på himmelen så klar
  3. Allt uppå himmelens fäste/Ock jungfrun gick till killan
Pris: 150 kr
Köp