George Lewis Jazzband

Lewis, George

George Lewis Jazzband

Lewis, George

EP
Storyville SEP 315
1953
1960-tal
1000502150
Vinyl Mycket gott skick
Liten nötning längst ned på konvolutet. Etikett med siffran 45 i ena hörnet samt på centrumetiketten.

Klarinettisten George Lewis tillhörde den generation som blev kvar i New Orleans efter den stora utflyttningen norrut på 1920-talet. Han blev känd i och med sina inspelningar med Bunk Johnson på 40-talet och på 50-talet blev han ett världsnamn inom New Orleansjazzen och besökte Europa upprepade gånger.
Här hörs han med sitt klassiska 50-talsband: George Lewis cl, Avery Kid Howard tp, Jim Robinson tb, Alton Purnell p, Lawrence Marrero bjo, Alcide "Slow Drag" Pavageau b, Joe Watkins dr och Monette Moore voc*. 3 spår.

  1. Ice cream
  1. Down by the riverside
  2. Burgundy Street blues*
Pris: 90 kr
Köp