New Orleans nights*

Armstrong, Louis

New Orleans nights*

Armstrong, Louis

LP
Coral COPS 3319
0000
0000
1000502747
Vinyl Mycket gott skick
Etikett konvolutets baksida och centrumetiketten: Tornedalens bibliotek. Tysklandspressning.
Här finns fr a Armstrongs fina återskapande av en begravning i hemstaden: "New Orleans function". Det handlar om två upplagor av The All Stars, med Barney Bigard cl och Arvell Shaw b med i bägge och Jack Teagarden eller Trummy Young tb.
Speltid ca 32 min.
  1. Panama
  2. New Orleans function - Flee as a bird/Oh, didn´t he ramble
  3. Struttin´ with some barbecue
  1. Basin Street blues
  2. My bucket´s got a hole in it
  3. Bugle call rag
Pris: 70 kr
Köp