New Orleans Clarinets

Dodds, Johnny & Noone, Jimmie

New Orleans Clarinets

Dodds, Johnny & Noone, Jimmie

EP
Brunswick 10 087 EPB
1940
1950
1000506890
Vinyl Mycket gott skick
OBS! EP. Norsk pressning (jodå).
Efter Sidney Bechet var Johnny Dodds och Jimmie Noone utan tvekan de främsta av alla fantastiska klarinettister som utvandrade från New Orleans. Den här skivan är märklig såtillvida att de fyra spåren är inspelade samma dag i samma studio och med nästan samma musiker. Det är bara Dodds (sid A) och Noone (sid B) samt trumslagarna Baby Dodds (A) och Tubby Hall (B) som byter plats. Övriga musiker är Nat Dominique tp, Preston Jackson tb, Richard M Jones p, Lonnie Johnson g och Johnny Lindsay b. Aficionados lägger naturligtvis märke till att det är 100 % New Orleans-musiker.
Ett lätt vemod färgar också inspelningarna, eftersom det var sista gången Dodds gick in i en skivstudio och Noone fick inte heller så många fler tillfällen.
  1. Red onion blues
  2. Gravier Street blues
  1. Keystone blues
  2. New Orleans hop scop blues
Pris: 90 kr
Köp