And his Apex Club Orchestra, volume four

Noone, Jimmie

And his Apex Club Orchestra, volume four

Noone, Jimmie

EP
Swaggie Records JCS-33787
1929
0000
1000506917
Vinyl Mycket gott skick
OBS! EP 33-varv.
Jimmie Noone var en av de främsta av de klarinettister som utvandrade norrut från New Orleans på 1920-talet. Från slutet av det decenniet och några år in på 30-talet ledde han en liten grupp på The Apex Club i Chicago, som han också gjorde ett antal skivinspelningar med. Gruppen hade den ovanliga sättningen klarinett, altsax och komp.
Det australiska skivmärket Swaggie har återutgivit större delen av inspelningarna på en serie EP-skivor med 33 varvs-hastighet, alltså en slags mini-LP:s.
PÅ denna volym hörs på spår A 1-3 o B 1-2: Noone cl, Joe Poston as, Alex Hill p, Junie C Cobb bjo, Bill Newton tu och Johnny Wells dr. På B 3 ersätts Hill o Cobb av Zinky Cohen p, Wilbur Gorham bjo.
  1. St Louis blues
  2. Chicago rhythm
  3. I got a misery
  1. Wake up! Chill´un, wake up!
  2. Love me or leave me
  3. Birmingham Bertha
Pris: 80 kr
Köp