Cous Cous

Lindh, Björn J:son

Cous Cous

Lindh, Björn J:son

LP
Metronome MLP 15.450
1972
1972
1000509400
Vinyl Mycket gott skick


Björn J:son Lindh har, som titeln antyder, befruktat sin musik med arabiska influenser. Nagi el Habashy, cello, Abd el Rahman el Khatib, luta, och Bahi Barakat, tablas, medverkar från och till, annars är det mest J:son Lindhs pålitliga gamla kompisar som spelar: Janne Schaffer, Mike Watson, Ola Brunkert, Palle Danielsson, Kenny Håkansson m fl. Utvikningskonvolut. 8 spår.

  1. My machine
  2. Good time Charlie´s got the blues
  3. Bobo
  4. El Henna
  5. Kiki
  1. Elastic springtime
  2. The booster pump
  3. Abdo
Pris: 130 kr
Köp