Kung Eriks visor - Symfoni Nr 3 (Hagegård)*

Rangström, Ture

Kung Eriks visor - Symfoni Nr 3 (Hagegård)*

Rangström, Ture

LP
EMI/HMV 7C 061-35774
1978
1980
1000513340
Vinyl Nära nyskick

Ture Rangström (1884-1947). Håkan Hagegård, baryton; Helsingborgs symfoniorkester, under ledning av Janos Fürst (sid A) respektive John Frandsen (sid B). Svensk o engelsk albumtext. På bifogat blad finns mer informativ text på svenska, engelska och tyska.
Speltid ca 40 min.
  1. Symfoni Nr 3 i Dess-dur "Sång under stjärnorna"
  1. Kung Eriks visor (Gustaf Fröding): Klunkom, Welam Welamsson
  2. En visa om mig och narren Herkules
  3. En visa till Karin när hon hade dansat
  4. En visa till Karin ur fängelset
  5. Kung Eriks sista visa
  6. Två visor i gammal ton (Fröding): Herr Lager och Skön fager
  7. Ett Helicons blomster
Pris: 120 kr
Köp