Snorungarnas Symfoni

Samla Mammas Manna (Gregory Allan Fitzpatrick)

Snorungarnas Symfoni

Samla Mammas Manna (Gregory Allan Fitzpatrick)

LP
MNW 70P
1976
1976
1000513711
Vinyl Nära nyskick
På baksidan har i ett hörn klistrats på en lapp med en slags "varudeklaration". Ägarnamn i hörn framsidan.

Den USA-födde kompositören/elektronikexperten/producenten m m, Greg FitzPatrick har alltid känt sig som en snorunge, så det var väl naturligt att han skrev denna symfoni till alla snorungars lov. Och vilka andra än instrumentalgruppen Samla Mammas Manna skulle kunna framföra den? Som framhålls i den fylliga baksidestexten är det en ren studioproduktion, med alla trick, klipp, fusk, lurendrejeri, eko, filtrering, limiting, kompression, equalizing och lattji som går att uppbringa. Men musiker är det ändå som frambringar musiken, nämligen: Coste Apetrea, Lasse Hollmer, Hasse Bruniusson, Lasse Krantz, Kalle Eriksson och Ärtan Wallander.
4 spår; speltid 34:10.

  1. Snorungarnas Symfoni: Första satsen
  2. Andra satsen
  1. Tredje satsen
  2. Fjärde satsen
Pris: 200 kr
Köp