Locklåtar och Musik på Horn och Pipa - Ancient Swedish Pastoral Music

Locklåtar och Musik på Horn och Pipa - Ancient Swedish Pastoral Music

LP
Sveriges Radio RELP 5017
1941-1964
1960-tal
1000517302
Vinyl Nära nyskick
Ägarnamn m tusch på baksidan.

Det här kallar vi Public Service, en stor kulturgärning som Sveriges Radio gjorde när de spelade in representanter för en gammal musikkultur. Det handlar dels om fältinspelningar, dels om inspelningar gjorda i radions studio i Stockholm. Medverkande från Dalarna: Elin Lisslass kulning, Karin Edvards Johansson kulning, Anna Karlsson kulning, Tjugmyr Maria Larsson getlock, Anna Moraeus kulning, Nygårds Elisabet kulning, Svär Anders Ersson spilåpipa, Evert Åhs spilåpipa, Pelle Jakobsson näverlur & djurhorn, Carl Gustaf Färje djurhorn. Frän Härjedalen: Märta Myhr kaukning get- och fårlock, Gertrud Norberg kaukning, Calla Wagenius kaukning med getlock, Karin Ljungberg kaukning get- och fårlock, Erika Johansson kaukning get- och fårlock, Olof Jönsson spelpipa. Från Ångermanland: Eugen Hällkvist sälgflöjt.
På baksidan informativ text på  engelska av Matts Arnberg, som också gjort de flesta inspelningarna. På bifogat blad samma text på svenska samt detaljerad information om de olika inspelningarna. 13 spår.

 1. Elin Lisslass kulning / Karin Edvards Johansson kulning / Anna Karlsson kulning (1949)
 2. Karin Edvards Johansson och Elin Lisslass kulning växelvis / K E Johansson fårlock / K E Johansson getlock / K E Johansson kalvlock (1954)
 3. Tjugmyr Maria Larsson getlock - vid morgonlösningen, vid middagsvila, vid bete på myr, vid hemfärden (1954)
 4. Anna Moraeus kulning (1954)
 5. Nygårds Elisabet kulning
 6. Märta Myhr kaukning, get- och fårlock / Gertrud Norberg kaukning / Calla Wagenius kaukning med getlock / Karin Ljungberg kaukning, get- och fårlock / Erika Johansson kaukning, get- och fårlock (1960)
 1. Pelle Jakobsson näverlur: Lurlåt från Evertsberg efter Tommos Kersti (1961)
 2. P Jakobsson bockhorn, kohorn: Vallåt från Nås efter Tillmans Sara / Kuleken, vallåt från Rättvik och Orsa / Vallåt från Mockfjärd efter Anders Frisell / Polska från Dala Husby efter August Lund (1961)
 3. Carl Gustaf Färje bockhorn, kohorn: Kullåt från Lima / Vallåt från Älvdalen efter Tägt Johanna / Hornlåt från Malung efter Nöstmo Halvar / Vallåt från Evertsberg efter Tommos Kersti (1964)
 4. Sväs Anders Ersson spilåpipa: Armbågsleken från Evertsberg (1941)
 5. Evert Åhs spilåpipa: Vispolska "Lilla gubben uppå tallebacken" / Polska från Evertsberg efter Sväs Anders Ersson / Vallvisa från Älvdalen (1960, 1963)
 6. Olof Jönsson spelpipa: Polska efter farbrodern / Vispolska "Hör du flicka på ett enda ord" / Vispolska "Jag har ett äpple uti min lomma" / Vispolska "alla männer hade ny hatt" (1951)
 7. Eugen Hällkvist sälgflöjt: Polska efter fadern (1963)
Pris: 150 kr
Köp