Should I stay or should I go / Rush

Clash, The / Big Audio Dynamite II

Should I stay or should I go / Rush

Clash, The / Big Audio Dynamite II

Singel
Columbia 656667 7
1982
1991
1000517579
Vinyl Mycket gott skick
OBS - vinyl 45 varvs singel.
En Clash-klassiker, "Should I stay or should I go", kopplad med förre bandmedlemmen Mick Jones nya projekt BAD II:s hit "Rush".
  1. Should I stay or should I go
  1. Rush
Pris: 60 kr
Köp