För full hals

Nynningen

För full hals

Nynningen

LP
MNW 38P
1973
1973
1000518956
Vinyl Nära nyskick
Ägarnamn i hörn framsidan.
Nynningens klassiska album med sånger fritt efter Vladimir Majakovskijs dikter.
Bernt Andersson, Bengt Blomgren, Tomas Forssell, Bertil Goldberg, Mikael Gyllenstig, Thorsten Näslundh och Nikke Ström utgjorde Nynningen. Alla texter i medföljande häfte. 7 spår.
  1. För full hals
  2. Se så tyst det är i världen
  3. Atlantiska oceanen
  1. Vilddjurens sång
  2. Balladernas konst
  3. Neva
  4. Bolsjevikernas parti
Pris: 150 kr
Köp