Musical Traditions of Portugal

Musical Traditions of Portugal

CD
Smithsonian/Folkways SF40435
1988
1994
1000519195
Begagnad

Fast Portugal är ett litet land finns många musikaliska traditioner i de olika regionerna. Här får vi smakprover från alla delar av landet, inspelade på plats av Max Peter Baumann och Tiago de Oliveira Pinto. 76-sidig illustrerad booklet med utförlig information på engelska och portugisiska. Plastetui i pappkassett. 30 spår.
  1. Dances and a Ballad from the Northeast 1-6
  2. Ritual Songs and Chant from Central East 7-11
  3. Secular and Religious Songs from the South 12-17
  4. Instrumental Compositions from Coimbra 18-21
  5. Songs and Dances ba Folklore Groups 22-30
Pris: 125 kr
Köp