Wimme

Saari, Wimme

Wimme

Saari, Wimme

CD
RockAdillo ZENCD 2043
1995
1995
1000521058
Begagnad

Wimme Saari är finsk same och jojkare som nått internationell uppmärksamhet. Med rötter i traditionen har han berikat jojken med modernare tongångar och klanger. Här har han uppbackning av Jari Kokkonen & Pauli Saastamoinen keyb/programming, Kajasto keyb, Tapani Rinne keyb/b-cl/whistles samt Matti Wallenius g. Utvikningsdigipac.
12 spår; speltid ca 48 min.
 1. Duoldi ája (Boiling spring)
 2. Alit guoldu (Blue drift)
 3. Baján riegáda (Thunder is born)
 4. Lodderáidaras (Milky way)
 5. Jusse-vilba (Cousin Jusse)
 6. Boaimmás (Rough-legged buzzard)
 7. Dievas mánnu (Full moon)
 8. Domná
 9. Bieggajorri (Weathervane)
 10. Mierká
 11. Iditidja (5 AM)
 12. Álbmái (Strong)
Pris: 90 kr
Köp