Turbulens

Artist/kompositör...

Turbulens

Artist/kompositör...

CD
Footprint Records FRCD 016
2002
2005
1000523573
Begagnad

Turbulens är ett samarbete mellan moderna tonsättare och en grupp improvisationsmusiker, ett försök att förena jazz med modern konstmusik. Medverkande musiker är Per-Oddvar Johansen dr, Thomas Jäderlund as/bcl, Göran Kroon perc/vib, Johannes Lundberg b, Magnus Nyström g/el-g, Alberto Pinton ts/bars/cl/bcl, Niklas Rydh tb, Staffan Svensson tp, Petter Wettre ts/ss/bcl, Bo Wiklund p/keyb. I häftet presenterar de olika kompositörerna sina verk på svenska och engelska. Digipac.

8 spår; speltid 65:21.

  1. Zelda
  2. A darker shade
  3. Fra
  4. Mea Culpa
  5. Prohanis Zokodaja
  6. Turbulent bells
  7. Twisted skyline
  8. Turbulens
Pris: 100 kr
Köp