Grammofonkonsert 1972

Rosenberg / Lidholm / Alldahl / Holewa

Grammofonkonsert 1972

Rosenberg / Lidholm / Alldahl / Holewa

LP
EMI/HMV 4E 055-34629
1972
1972
1000523932
Vinyl Nära nyskick

Hilding Rosenberg (1892-1985); Ingvar Lidholm (1921-2017); Per-Gunnar Alldahl (f 1943); Hans Holewa (1905-1991). Rosenbergs Quintetto framförs av Stockholms filharmonikers blåsarkvintett. Lidholms Quattro pezzi per violoncello e pianoforte, Alldahls Musik för violoncell och Holewas Kammarmusik för cello och piano framförs av Gerhard Hamann, violoncell, och Kerstin Hindart, piano. Utvikningskonvolut med informativ text på svenska, engelska och tyska som fortsätter på bifogat blad.
Speltid ca 48 min.

  1. Rosenberg: Quintetto

 

  1. Lidholm: Quattro pezzi per violoncello e pianoforte
  2. Alldahl: Musik för violoncell
  3. Holewa: Kammarmusik för cello och piano
Pris: 110 kr
Köp