Från storstad till grodspad

Lindh, Björn J:son

Från storstad till grodspad

Lindh, Björn J:son

LP
SR Records RELP 1135
1971
1971
1000523951
Vinyl Nära nyskick
Ägarnamn i hörn framsidan.

En LP med två sidor - som om inte alla LP-skivor hade det. Den här dock mer än de flesta. På sid A återfinns det program som Sveriges Radio deltog med i den internationella tävlingen "Prix Jean-Antoine Triumph Variété 1971". Utifrån autentiska ljudupptagningar av dagliga storstadsljud improviserar Björn J:som Lindh fram en vision av en modern storstad. Han spelar piano, orgel, moog och flöjt och har hjälp av ett riktigt kanongäng: Jan Bandel, Ola Brunkert och Rune Carlsson trummor, Palle Danielsson och Bengt Linnarsson bas, Kenny Håkansson, Anders Nordh och Jan Schaffer gitarr, Mats Hagström cello + medlemmar ur Sveriges Radios Symfoniorkester, under ledning av Stig Westerberg. Programmet kom tvåa i hård konkurrens. På sid B spelar Björn J:son Lindh sju popstycken, tillsammans med en lång rad musiker, som finns uppräknade på konvolutet.

8 spår; speltid ca 41 min.

  1. Musik från en storstad

 

  1. Tom Bohla 1971
  2. Grytnäs sväller
  3. Biezlov
  4. Den dansante Wollmar
  5. I grodspadet
  6. Stäng locket - hon fryser
  7. Tom Bohla 1972
Pris: 200 kr
Köp