Aejlies gaaltije / The sacred source - an arctic mass

Fjellheim, Frode

Aejlies gaaltije / The sacred source - an arctic mass

Fjellheim, Frode

CD
Vuelie vucd 801
2000-2003
2004
1000524225
Begagnad

Frode Fjellheim har komponerat en mässa baserad på den sydsamiska liturgin. Den framförs av Frode Fjellheim voc/jojk/synth, Sanna Kurki-Suonio voc, Ulla Pirttijärvi voc/jojk, Kristin Høyseth Rustad voc, Susanne Lundeng violin, Nils-Olav Johansen voc/g, Snorre Bjerck perc & Tor Haugerud perc. I häftet finns de samiska texterna.

15 spår; speltid 59:28.

 1. Preeludijumme
 2. Kyjrie
 3. Jupmelem heevehtibie
 4. Jubmelen vuelie
 5. Tjåehkere
 6. Aejlies gaaltije
 7. Gamle året
 8. Kun tieni aivan
 9. Biejjiem jih askem
 10. Aehtjie mijjen
 11. Laavloen heevehtibie
 12. Aejlies, aejlies, aejlies
 13. Jupmelen laampe
 14. Golme aejkien
 15. Elmien Aehtjie
Pris: 100 kr
Köp