Porträttgalleri från Västerbottens län

Porträttgalleri från Västerbottens län

Skånetryckeriets förlag
Halvfranskt band (Malmö, 1936)
928
546775

Ur förordet: "Deta verk har till uppgift att i bild återgiva de personer, som nu leva och verka inom länet på olika områden under skilda uppgifter samt med biografiska data i korthet angiva det väsentligaste av vad vederbörande utövar. Att uppgifter äro lämnade av respektive personer själva."

Gott skick

300 kr
Köp